Svenska studiefondens stipendier för studerande vid högskolor och universitet kan ansökas 1-28.2.2019. Mera information om stipendierna i bifogade infoblad och på www.studiefonden.fi.