På start finns nu en video som kort presenterar Studieservice samt vilka tjänster vi erbjuder våra studerande.

#feedbackmatters