Arcadas elektroniska blankettjänst uppdateras till en ny version torsdagen 24.1.2019. Under denna dag kan du inte fylla i blanketterna 1b, 1c, 2, 2b, 3 och 5 via start. Behandlingen av ansökningar som lämnats in före fortsätter som vanligt efter uppdateringen.