Behöver du skrivhandledning? Är det besvärligt att skriva essäer, tentsvar eller examensarbete?

Nu kan du få hjälp på Arcadas skrivverkstad. Enheten för språk startar en serie skrivverkstäder där studenter kan få hjälp med skrivandet.Den första skrivverkstaden hålls tisdagen den 29 september kl. 15 i rum B323. Därefter hålls skrivverkstäder på svenska varannan tisdag kl. 15 - 16.30.Du behöver inte anmäla dig på förhand, men du kan gärna sända e-post till kaj.eklund@arcada.fi och meddela om du tänker komma.

Kaj Eklundlektor i svenska