Krisjouren

Många studenter upplever ensamhet. Krisjouren vill med sin gruppverksamhet öka självförståelse och minska ensamhet.

Gruppen: "JAG RÄCKER TILL MED ANDRA OCH ENSAM"

Under pandemitiden har var tredje person upplevt ensamhet. Är det här något som du känner igen dig i?

Den här gruppens mål är att öka självförståelsen för de egna tankarna, känslorna, handlingarna och på så sätt öka självmedkänsla och minska ensamhet. Målet är även att få verktyg för att påverka fysiska upplevelser som spänningar eller andra former av stress som tar sig uttryck i kroppen. Bland annat dessa olika teman behandlas i gruppen:

självmedkänsla
självkritik
emotionell ensamhet
avslappningsrutiner

För vem: Du som är i åldern 18 – 29 år.
Plats:  Vi träffas LIVE i Krisjouren för ungas utrymmen, Albertsgatan 33, Kampen
Tidpunkt: OBS NY TID! Varje tisdag 9.11 – 14.12 kl. 15.30 – 17.30, sammanlagt 6 träffar

Gruppen: JAG RÄCKER TILL – EN GRUPP FÖR UNGA VUXNA

Vill du bli mera vän med dig själv, sänka dina krav och minska din självkritik? Hur talar du till dig själv, märker du att du kan vara strängare mot dig själv än mot dina vänner? Den här gruppens mål är att öka självförståelsen för de egna tankarna, känslorna, handlingarna men också för fysiska upplevelser som spänningar eller andra former av stress som tar sig uttryck i kroppen.

Bland annat dessa olika teman behandlas i gruppen:
Självkritik                      
Stress
Självmedkänsla          
Avslappningsrutiner

FÖR VEM: dig som är mellan 18–29 år

PLATS: på distans via Microsoft Teams

TIDPUNKT: onsdagar 10.11 – 15.12 klo 16-18, sammanlagt 6 träffar

Boka tid hos en krisarbetare online om du är intresserad av gruppverksamheten. Välj Krisjouren för unga som verksamhetsplats och sedan tjänsten Samtalstid för den som är intresserad av Jag räcker till -gruppverksamhet. Välj den tidpunkt som passar dig och fyll i dina kontaktuppgifter. Max 8 deltagare per grupp.

http://krisjourenforunga.fi Extern länk