Arcada Job Portal är en ny online karriärtjänst för studenter. På Arcada Job Portal kan du bland annat skapa en profil och ladda upp ditt CV, se arbetsplatsannonser, delta i evenemang, bekanta dig med företag och få jobbsökningstips. Aracada Job Portal ersätter nuvarande Job Board.  

Börja med att fylla i din egen profil Extern länk och gör de inställningar du vill ha i portalen. Fler företag, arbetsplatsannonser, evenemang och jobbsökningsmaterial kommer att fyllas på under våren och hösten. En hel del material finns redan tillgängligt på engelska och finska, så se till att du gör inställningarna så att du kan se innehåll även på dessa språk! Språkvalen gör du på första sidan i inställningarna via ”Ändra mina kriterier”. 

Ifall du har några frågor eller behöver hjälp med att skapa en profil kan du kontakta Arcadas studiesocionom Erika Nyström via E-post: vagledning@arcada.fi.    

Studenter inom social- och hälsovård 

Vänligen notera att Jobiili Extern länk-tjänsten fortfarande är den främsta tjänsten för praktikplatser inom social- och hälsovård. Arcada Job Portal kommer inte att ersätta Jobiili, men kommer att fungera som ett värdefullt tillägg.