Arcadas studenter har nu möjlighet att gå digitala språkkurser som ordnas inom Kivako-projektet under vårterminen. Språken som erbjuds är bland annat ryska, spanska och japanska och kurserna är värda 3-5 studiepoäng. Vi har en plats till var och en av dessa språkkurser av högskolornas gemensamma språkutbud. Överblivna platser lottas ut bland intresserade.

Anmälningstiden är 13-22.1.2020 och frågor kan riktas till E-post: kivako@haaga-helia.fi. Se mer info i bilagan (på finska - kurserna kräver viss förståelse av finska).