KiVANET - UniTandem

Du kan ännu anmäla dig till höstens UniTandem (anmälan senast 19.9.2021). Före man kan anmäla sigbehöver man hitta en tandempartner. Instruktioner för det och anmälan hittas i bilagan.

ASK bjuder in dig till Arcada student tandem

Vi på Arcada studerandekår – ASK, jobbar för alla studerandes bästa, och för att alla studerande på Arcada ska känna sig inkluderade. I och med den rådande situationen, kan det ibland kännas utmanande, och därför lanserar vi en språktandem.

Skrivverkstaden kör igång i dag!

Nytt år, nya skrivtag! Välkommen till Skrivverkstaden i dag mellan 15 och 17 via Zoom. Skrivverkstaden på svenska hålls varje tisdag och alla som skriver texter på svenska är välkomna med korta och längre skrivrelaterade utmaningar.

Vill du studera främmande språk?

Arcada samarbetar med Hanken för att kunna erbjuda ett bredare utbud av språkkurser. Under våren erbjuds kurser i följande främmande språk på Hanken: