Ryska A1.2-nivå inom KIVANET

Kurs i ryska inom KiVANET med svenska som stödspråk, vivå A1.2. Kolla också upp tidigare info om KiVANETs kurser.

Ryska A1.2-nivå inom KIVANET

Kurs i ryska inom KiVANET med svenska som stödspråk, vivå A1.2. Kolla också upp tidigare info om KiVANETs kurser.

KiVANET - UniTandem

Du kan ännu anmäla dig till höstens UniTandem (anmälan senast 19.9.2021). Före man kan anmäla sigbehöver man hitta en tandempartner. Instruktioner för det och anmälan hittas i bilagan.

ASK bjuder in dig till Arcada student tandem

Vi på Arcada studerandekår – ASK, jobbar för alla studerandes bästa, och för att alla studerande på Arcada ska känna sig inkluderade. I och med den rådande situationen, kan det ibland kännas utmanande, och därför lanserar vi en språktandem.