Varning för phishing-försök

Vi har upptäckt fall av ”phishing” bland studenters konton. Kontona är nu stängda och de behöriga är informerade.

Det är i synnerhet i rådande situation, då vi alla är beroende av fungerande nätverk och verktyg, viktigt att vi alla är extra måna om datasäkerheten.

Uppdatering om coronaviruset: Arcada kallar hem alla från studentutbyte

Arcada har idag kallat hem samtliga studenter som befinner sig på utbyte inom ramen för Arcadas utbytesprogram. Studenterna har kontaktats individuellt.

Studenter som åkt självständigt på utbyte (s.k. free-movers) och praktik utomlands uppmanas att återvända till Finland.

Vi påminner om att du som varit utomlands under de senaste 14 dygnen ska studera hemifrån och inte under några omständigheter besöka campus.

Uppdatering om coronaläget: distanskurser och praktikinfo

För att på bästa sätt trygga möjligheterna för dig som student att genomföra dina studier fortsätter verksamheten på Arcada normalt tills vidare. Arcada håller tills vidare campuset öppet i enlighet med myndigheternas anvisningar och i linje med yrkeshögskolornas gemensamma beslut. En del av Arcadas kurser kan genomföras på distans (online) i de fall det är möjligt och smidigt. Om det blir aktuellt för dina kurser får du mejl av kursens examinator. 

Information om coronaläget: Arcadas undervisning fortsätter som normalt tills vidare

Tills vidare fortsätter verksamheten på Arcada i vanlig ordning, men vi tar inte emot gäster (t.ex. gästföreläsare) från utlandet och alla inom personalen som vistats utomlands jobbar 14 dagar på distans när de återvänder hem. Vi uppmanar också alla, både studenter och personal, med förkylningssymtom att stanna hemma och vid behov kontakta hälsovården. 

Brandsläckningsövning 2 oktober

Arcada ordnar onsdag den 2.10 en förmiddag med brandsläckningsövningar. Utbildare är Helpe Oy och vi övar handsläckare samt att släcka en person med en filt. Utbildningen är gratis och riktar sig till såväl personal som studerande. Anmälningen är bindande. För anmälda som inte deltar i övningen debiteras självkostnadspriset för övningen 30 euro.

Kom ihåg att klä dig enligt väder, eftersom utbildningen hålls utomhus
Det finns endast ett begränsat antal platser så anmäl dig i tid och försäkra om dig om en plats. Sista anmälningsdag 27.9.2019.

Hur stöder IT dina studier?

Digitalisering är en del av Arcadas strategi, men det finns fortfarande många frågor kring digitalisering. För att få mer information om vad våra lärare och studenter förväntar sig av digitalisering, deltar Arcada i år i den globala ECAR-studien.

Information som vi samlar in genom denna undersökning ger oss en bild av hur Arcadas användare förväntar sig att våra IT-tjänster skall stöda studier och undervisning. Genom materialet kan vi jämföra Arcada på nationell och global nivå, men även över tid eftersom vi deltog i studien 2017.

Arcada har nolltolerans gällande trakasserier

Uppropet #dammenbrister uppmärksammar att sexuella trakasserier sker även i Svenskfinland. Uppropet har undertecknats av 6 111 kvinnor och publicerades den 29 november 2017.Uppropet angår oss alla och visar att det behövs en diskussion och åtgärder när det gäller sexuella trakasserier och övergrepp.

Yrkeshögskolan Arcada har nolltolerans när det kommer till alla former av ofredande och trakasserier. Högskolans målsättning är att alla ska ha en trygg studie- och arbetsmiljö. Det här poängteras i bl.a. högskolans plan för likabehandling och jämställdhet.