Välmåendeenkäten för studenter behandlar din studieförmåga, ditt välmående och hur du upplever studiemiljön på Arcada och genomförs i samarbete med Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS.

Hur upplever du studiemiljön på Arcada? Svara på enkäten!

Får du tillräcklig handledning och hjälp med att planera dina studier? Tycker du att studiemiljön är välfungerande och bekväm? Hur uppfattar du studiegemenskapen?

Välmåendeenkäten för studenter behandlar din studieförmåga, ditt välmående och hur du upplever studiemiljön på Arcada. Enkäten är en del av en undersökning av högskolornas studiemiljöer som genomförs i samarbete med Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS och kommunala hälsoinspektörer.

Vi ber dig svara på enkäten senast söndagen den 28.11. Det tar bara några minuter och du är helt anonym. I slutet av enkäten får du personlig respons utgående från dina svar. Enkäten är uppdelad på flera sidor. Kom ihåg att trycka på “Skicka” i slutet av den sista sidan.

Resultaten från enkäten används för att utveckla studiemiljön. Högskolorna och representanter från studentföreningarna kommer tillsammans överens om utvecklingsmål och åtgärder som följs upp årligen.

Tack för dina svar. Dina kommentarer är viktiga för oss!

https://yths.msurvey.fi/#survey?id=448197 Extern länk