I maj hade alla studenter möjlighet att besvara en enkät, som handlade om hur studenter önskar att studier skulle se ut i framtiden, efter att vi lagt Covid-19-pandemin bakom oss.

Enkäten stängdes den 31.5.2021 och var en uppföljning på de två enkäter vi organiserat i maj och december 2020.

Ett stort TACK till alla er som bidrog med svar! Där svarsaktiviteten i de första enkäterna var 39% och 41% fick vi nu in 845 svar vilket ger en svarsaktivitet på 36%. Era svar ger Arcada värdefull information bl.a. hur de erfarenheter vi nu samlat om distansstudier kunde bidra till att utveckla studier, undervisning och utrymmen i Arcada.

Det fanns en möjlighet att delta i en utlottning, och presentkortet till Wolt tillföll denna gång Mathewos Zekarias som studerar International Business Management (Högre YH) – Grattis Mathewos!