Arcada studerandekår - ASK med Finlands studerandekårers förbund SAMOK och de övriga yrkeshögskolornas studerandekårer genomför tillsammans en enkät om distansstudier vars syfte är att samla in information om yrkeshögskolestuderandenas erfarenheter under coronaviruspandemin. Med hjälp av informationen vi får in genom enkäten kan vi påverka yrkeshögskolornas verksamhet och kommunicera om yrkeshögskolestuderandenas behov och hur de kan uppfyllas gentemot beslutsfattare och media.

Vi vill höra om just dina upplevelser. Under dessa omständigheter är det särskilt viktigt att samla information.

Det är frivilligt att besvara enkäten. Blanketten fylls i anonymt, och enskilda deltagare kan inte kopplas till svaren. Uppgifterna kommer att användas i studerandekårens och SAMOKs påverkansarbete, och de kan också användas i annan forskning eller andra utredningar som relaterar till undantagstillståndet.

Enkäten är öppen fram till 25.4.2021.

Du kan svara på enkäten här: https://forms.gle/mzPwCs22Xz4W2R2t9 Extern länk

Tack för ditt deltagande!