Har du kämpat länge på egen hand? Känner du att du behöver hjälp med ensamhet eller med olika livsfrågor?

Krisjouren för unga erbjuder avgiftsfritt och konfidentiellt samtalsstöd på distans för unga och unga vuxna i åldern 12–29 år, för unga par samt för ungdomars familjer. Med våra sakkunniga kan ungdomar prata om allt som känns viktigt. Man kan även få hjälp med problem i parförhållandet. Boka en telefontid hos vår sakkunig via webbkalendern.

Karantänkompisen är en frivillig stödperson som unga kan diskutera allt möjligt med en gång i veckan Läs mer > 

Stödperson för unga – vår stödpersonverksamhet med ett år långa stödrelationer fortsätter. Under coronaepidemin inleds nya stödrelationer via träffar på distans. Läs mer >

Se även våra finskspråkiga tjänster.

Du kan också besöka deras hemsida