Svenska studiefondens stipendier för studerande med svenska som modersmål eller studiespråk kan ansökas inom februari.

Du kan ansöka om Svenska studiefondens stipendium för:

  • utbytesstudier/utlandspraktik (2-12 mån.) som räknas tillgodo i examen i Finland.
  • studierelaterade kostnader i Finland (t.ex. studiematerial, litteratur, dator, resekostnader mellan studie- och hemort, hyror, uppehälle).
  • heltidsstudier utomlands (max. 12 mån.) i ett ämne i vilket kandidat- eller magisterexamen inte kan avläggas i Finland.

Märk att stipendium för utbytesstudier kan ansökas både för hösten 2021 och våren 2022 redan nu! 

Mera information om stipendierna finns här: https://www.studiefonden.fi/studerande/