Coronaläget i huvudstadsregionen har förvärrats – ny precisering i Arcadas anvisningar 

Smittspridningen i huvudstadsregionen har under andra halvan av november gått från accelerationsfasen till spridningsfasen och risken finns att läget blir värre under de kommande veckorna. Det är därför viktigare än tidigare att var och en av oss inom Arcada tar sitt ansvar för att minska risken för smitta. Vi behöver vara försiktiga och följa Arcadas anvisningar och rekommendationer. 

Studerandehälsovård vid SHVS från 1.1.2021

Yrkeshögskolornas studerandehälsovårdstjänster från och med den 1 januari 2021

Från och med 1 januari 2021 producerar Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) studerandehälsovårdstjänster för alla högskolestuderande. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande betalas till FPA. 

Rätt till SHVS tjänster har de närvaroanmälda studerande som avlägger

Delta i Serviceverkstad online 15.12 - få hjälp och stöd i studierna!

Skriver du examensarbete eller kämpar du med annan skriftlig uppgift? Har du svårt att hitta motivationen eller har du kört fast i studierna? Går för mycket av din tid till att stressa med rättstavning, lösa tekniska problem eller få källhänvisningarna rätt?

Välkommen med på serviceverkstad 15.12 online via Zoom kl. 15-17! I serviceverkstaden (tidigare kallad uppesittareftermiddag) finns personal från Arcadas olika enheter tillgängliga för att hjälpa studenter vidare med sina uppgifter och studier.

Meddelande till Arcadas studenter och anställda om eventuell exponering för coronavirus 6.11 och 12.11

Bästa studerande och personal vid läroanstalt,

Det har konstaterats coronavirussmitta hos en person som har varit på plats i utrymmen i Yrkeshögskolan Arcada 6.11.2020 och 12.11.2020. Inte alla studenter och personal på läroanstalten är exponerade. De personer som kan ha exponerats i nära kontakt har personligen underrättats av myndigheterna. Smittorisken är liten för andra personer som har varit på läroanstalten.

Tekniska Handelsförbundet rf / Teknisen Kaupan Liitto ry ordnar videotävlingen för studerande

Video - i korthet

-borde vara 1 min, på finska/svenska/engelska, med tema ''betydande tekniska handeln'' och/eller ''hållbarhet med tekniska handeln'' , tävlingstiden avslutar 4.12.2020.

Kolla vidare tävlingsannonsen från; https://www.tekninen.fi/opiskelijoille/videokilpailu/

Kilpailun järjestäjänä toimii Teknisen Kaupan Liitto, Eteläranta 10, Helsinki,

Lisätietoja antaa viestintävastaava Anni Turpeinen

Yrkeshögskolornas gemensamma upprop: Yrkeshögskolornas rektorer och studerandekårer vädjar till de studerande att stoppa spridningen av coronaviruset

Coronavirussituationen försämras snabbt i Finland och det finns också smittkedjor bland yrkeshögskolestuderande. Detta har lett till ökad distansundervisning och till och med att campus stängts på olika orter.

En stor del av smittspridningen härstammar från evenemang där många studerande har samlats på fritiden. Yrkeshögskolornas rektorer och studerandekårer påminner nu studerandena om att bete sig ansvarsfullt.