Regeringen inför nya restriktioner med anledning av det försämrade coronaläget. Högskolorna rekommenderas övergå till distansundervisning fram till den 16 januari 2022. Endast nödvändig gruppundervisning kommer att ordnas på Arcadas campus under de två första veckorna av terminen.

Vårterminens undervisning på Arcada inleds alltså huvudsakligen på distans i enlighet med de nya restriktionerna. Undervisning som behöver ske på plats genomförs i grupper på högst 30 personer. Vi påminner om att var och en av oss bär ett ansvar för att dämpa smittspridningen. Det betyder att vi måste försäkra oss om att hålla säkerhetsavstånd och munskydd också i undervisningssituationer.

Kolla Start, itslearning och din Arcada-mejl för uppdateringar om hur undervisningen inom de enskilda kurserna genomförs.

Den starka rekommendationen om att bära munskydd i alla situationer på campus fortsätter att gälla.

Arcadas ledning följer med läget och kommer i början av januari med uppdaterade anvisningar i enlighet med myndigheternas rekommendationer.