Arcada inleder vårterminens undervisning enligt samma modell som gällt under hösten, om inte nya nationella eller regionala anvisningar förutsätter förändringar. Undervisningen genomförs som flerformsstudier med en kombination av läraktiviteter på campus och online-lösningar.

Arcadas ledning fortsätter att följa med smittspridningen och rådande restriktioner. Vi strävar hela tiden efter att kunna erbjuda en så normal studievardag som möjligt trots den pågående pandemin.

Alla studentgrupper har åtminstone någon del av all undervisning på campus. Närundervisning ordnas alltid då det är möjligt och tryggt, medan online-lösningar används vid till exempel större föreläsningar.

Campus är öppet och all studierelaterad service finns tillgänglig. På campus bär vi munskydd i alla situationer. Kom ihåg att hålla avstånd och att med låg tröskel alltid stanna hemma om du har något som helst symtom som tyder på corona.

Vi förstår att många av er saknar en normal studievardag och att det har varit utmanande att anpassa sig till distansstudier. Arcada erbjuder flera olika stödformer både gällande dina studier och ditt eget välmående. Du kan när som helst ta kontakt om du känner att du behöver hjälp och stöd.