I enlighet med nya striktare restriktioner från huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona stramar Arcada åt sina rekommendationer för att förhindra smittspridning. Undervisningen på campus fortsätter ändå som planerat.

Arcada uppmanar alla studenter att använda munskydd både i undervisningssituationer samt i övriga utrymmen på campus. Undvik att besöka campus utöver undervisningssituationer samt övriga nödvändiga studierelaterade ärenden. Personalen övergår i mån av möjlighet till distansarbete fram till den 16 januari 2022.

Arcada uppmanar även alla att undvika resor som inte är nödvändiga och att följa rådande reserestriktioner vid inbokade resor.

Högskolan följer fortsättningsvis aktivt med läget och uppdaterar sina egna anvisningar vid behov.