Coronaläget har försämrats i huvudstadsregionen och smittan sprids nu framförallt bland ovaccinerade. Med anledning av den senaste tidens utveckling förtydligar Arcada sina riktlinjer. 

Arcadas riktlinjer har hittills fungerat väl. Tack för att ni alla bidragit genom att följa anvisningarna! Högskolans ledning följer fortsättningsvis med läget och vill därför precisera Arcadas anvisningar.

Om du delar hushåll med någon som konstaterats smittad av corona, rekommenderar vi starkt att du genomför dina studier på distans i så stor utsträckning som möjligt - även om du själv är symtomfri. Kontakta dina lärare och kom överens om hur undervisningen genomförs.

Rekommendationen gäller för den tid som den person du bor tillsammans med försatts i officiell karantän eller isolering. Detta gäller också om du själv fått två vaccindoser. Notera att rekommendationen inte gäller ifall du fått två vaccindoser och råkat ut för en enskild exponering.

Vi vill samtidigt påminna om att med låg tröskel alltid stanna hemma om du har något som helst symtom som tyder på corona.

Fortsatt rekommendation om munskydd på campus

I och med det försämrade läget fortsätter också högskolans rekommendation om munskydd att vara i kraft fram till årsskiftet. Arcada rekommenderar att man alltid använder munskydd:

  • i undervisningssituationer som innefattar närkontakt
  • i situationer där avstånd inte kan beaktas, som t.ex. möten med flera personer
  • i allmänna utrymmen på campus (t.ex. korridorer, torgen)

Genom att använda munskydd på campus skyddar vi inte enbart oss själva, utan också de som är i riskgruppen samt de som av hälsoskäl inte kunnat vaccinera sig.