Styrelsen för Yrkeshögskolan har fattat beslut om en ny organisationsmodell som resultat av de samarbetsförhandlingar som inleddes 18.10.2021. Den nya organisationsstrukturen ska spara resurser och skapa samarbete. All undervisning fortsätter som planerat och utbildningarna fortsätter som tidigare.

Utfallet av styrelsens beslut gällande personalkonsekvenser var att sammanlagt åtta personer berördes i form av antingen uppsägningar, omvandling av kontrakt till deltidskontrakt eller alternativt fortsatt anställning med lägre lön.

Ny organisation

Den nya organisationen avspeglar målsättningen att skapa synergier och ökat samarbete. Funktionerna är samlade i större enheter för minskad splittring. Framöver koncentreras den akademiska verksamheten till tre akademier. Den nya organisationsmodellen träder i kraft 1.1.2022.