Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab har fattat beslut om att inleda samarbetsförhandlingar med hela personalen. Beslutet fattades på basis av behovet att strömlinjeforma organisationen och verksamheten samt anpassa den till den ekonomiska utveckling yrkeshögskolan står inför. Under hela processen och efter att förhandlingarna avslutats kommer all verksamhet, inklusive kurserna och undervisningen att fortsätta som vanligt.

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab har fattat beslut om att inleda samarbetsförhandlingar med hela personalen, inklusive högskolans ledning. Beslutet fattades på basis av behovet att strömlinjeforma organisationen och verksamheten samt anpassa den till den ekonomiska utveckling yrkeshögskolan står inför.

Genom en omorganisering och omplacering av personalresurser ska högskolan:

  • skapa en ny organisationsstruktur som bättre stöder resultatuppfyllelse
  • öka möjligheterna att hämta in annan extern finansiering
  • uppnå inbesparingar för att balansera högskolans underskott

För att nå målsättningarna krävs samarbetsförhandlingar som omfattar hela personalen. Målsättningen är att spara in 1 milj. euro på årsbasis. Det kan betyda möjliga uppsägningar, permitteringar och överföringar till deltid som berör max. 9 personer. Dessa åtgärder kommer i huvudsak inte att beröra den undervisande personalen.

Förhandlingarna och processen

Första förhandlingen hålls 18.10 och pågår minst i två veckor. Målsättningen är att den sista förhandlingen förs 1.11, så att resultatet av förhandlingarna kan delges innan mitten på november.