De globala målen för hållbar utveckling

Som en del av högskolans arbete för hållbarhet och samhällsansvar kommer Agenda 2030 och de 17 globala målen att synliggöras i undervisning, forskning och på campus.

Under läsåret kommer alla högskolans utbildningar att kartläggas för att sedan kopplas ihop med egna mål som kan lyftas i undervisningen. Tanken är att synliggöra de olika målen och arbetet för att uppnå dem för studenterna både i samband med utbildningsbeskrivningar och i enskilda studieenheter. 

Även forskningen kommer att sammankopplas med mål som stöds av de projekt som pågår på högskolan. Detta stärker Arcadas strategiska fokus inom forskningen, som är att skapa lösningar som är smarta och globalt relevanta. 

Som en del av kampanjen för hållbarhet knuten till de globala målen kommer gemensamma hållbarhetsgärningar att lyftas både i högskolans kommunikation och på campus. 

Läs hela artikeln här. Extern länk