Arcadas campus öppnar 9.8. Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället, rekommenderar vi att enbart besöka campus i samband med kursaktiviteter och för ärenden som inte går att sköta online. Vi fortsätter följa med myndigheternas rekommendationer och uppdaterar högskolans anvisningar vid behov. Vi vill särskilt understryka hur viktigt det är att alla som bara kan låter vaccinera sig så snabbt som möjligt.

Tillsvidare bereder vi för att undervisningen och andra läraktiviteter ska kunna genomföras som planerat. Större föreläsningar sker i regel online, medan mindre grupper kan samlas på campus då det är motiverat. Strävan är fortfarande att kunna erbjuda så mycket verksamhet som möjligt på campus på ett säkert sätt. 

Allmänna rekommendationer 

Vårt eget agerande spelar den avgörande rollen för att göra campus så säkert som möjligt för alla. På campus uppmanas var och en: 

  • bära munskydd, 

  • hålla ett säkerhetsavstånd på 2 m och 

  • iaktta god handhygien 

Högskolans ledning betonar hur viktigt det är att var och en som bara kan låter vaccinera sig så snabbt som möjligt. Vi påminner också om att inte besöka campus då du har symtom som kan tyda på coronavirus. 

Stöd inför studiestarten

Du kan alltid vända dig till din egen amanuens om du har frågor gällande din utbildning. Om du känner oro inför studiestarten får du gärna kontakta vårt team för studentvälmående