Arcada firar sitt 25-årsjubileum läsåret 2021-22. För att jubiléet ska bli hela Arcadas gemensamma fest vill vi få idéer och inspiration från både studenter och personal. Besvara en kort enkät och delta i utlottningen av Arcadaprodukter!

I planeringen av jubileumsåret samarbetar högskolan med studenterna på EA:s evenemangsplaneringskurs. Studenterna kommer att bidra med förslag till:

  • ett övergripande koncept för hela jubileumsåret och 
  • konkreta förslag till hur högskolan kan fira

Nu behöver vi era tankar och idéer. Studenterna har utarbetat en enkät Extern länk och vi hoppas du tar dig tid att besvara den. Det tar ungefär 5 min. att besvara hela enkäten. Svara senast 20.4.

Alla uppgifter behandlas anonymt och kommer enbart att användas inom ramen för kursuppdraget och sedan raderas.

Bland alla studenter som besvarar enkäten lottar vi ut 5 produkter ur Arcadas egen shop.

Gå till enkäten. Extern länk

Tack!