Arcadas anvisningar för att hindra smittspridning fortsätter som tidigare våren ut. Undervisningen fortsätter därmed på distans hela terminen.

Nödvändig närundervisning och tenter i grupper om 10 där säkerhetsavstånd iakttas och munskydd används kan ändå fortsätta, eftersom de nya begränsningarna i rörelsefriheten tillåter deltagande i högre utbildning.

Vi påminner om att både studenter och personal i övrigt ska studera och jobba hemifrån. Undvik alltså att besöka campus om du inte har nödvändiga närstudiepass eller om det inte finns andra strikt nödvändiga orsaker att komma till campus. Läs mer om Arcadas restriktioner här.

Arcada följer aktivt med myndigheternas rekommendationer, och vi uppdaterar våra egna anvisningar genast ifall nya restriktioner införs som kräver det. Beslut om hur höstterminen arrangeras meddelar vi i början på maj så att var och en kan börja planera för hösten. Följ gärna aktivt med Start för uppdateringar.