Det tidigare konceptet med Arcadas serviceverkstäder för studenter förnyas! Lärarna och personalen finns fortfarande tillgängliga för de studerande och ger stöd samt svarar på frågor, men det tidigare systemet med specifika datum och tider för serviceverkstäder är på paus med anledning av pandemin.

Behöver du stöd, vägledning eller hjälp med något i studierna kan du vända dig till någon av dessa tjänster och vid behov boka en egen tid för personlig handledning:

Biblioteket

Biblioteket erbjuder stöd i att söka och hitta informationskällor, skriva källhänvisningar och skapa litteraturförteckning för ditt examensarbete eller andra uppgifter. Information och bokning av bibliotekets individuella handledning här.

Enkätverkstad

Enkätverkstaden innehåller material som hjälper dig att planera en enkät och att förstå hur du behöver beakta analysen redan i planeringen. I Enkätverkstaden finns även en del tips om hur du ska hantera de data du samlat in. I diskussionsforum kan du ställa frågor.

Eftersom Enkätverkstaden inte är en egentlig kurs finns den inte i Asta, utan du anmäler dig själv direkt i itslearning. Du hittar Enkätverkstaden i den s.k. kurskatalogen (Kurser -> Alla kurser -> Hitta fler kurser -> Kurskatalog för siten -> "Enkätverkstaden 2020-2021").

För frågor kontakta tore.stahl@arcada.fi

IT-stöd

Vi frågor om vad som helst IT-relaterat t.ex. Word, Excel men också vad som helst annat kontakta IT via e-post it-support@arcada.fi .

Kursval och studieplanering

Om du behöver hjälp med kursval och studieplanering, kontakta amanuensen vi din´institution som hjälper dig med studiehandledning.

Skrivverkstäder och annat språkstöd

Akademiskt skrivande, referenser, källhänvisningar, att skriva sammandrag och mognadsprov, presentationsteknik och opponentskap.

Skrivverkstäder i svenska och finska ordnas varje vecka. Skrivstöd i engelska bokas individuellt. Här finns information om verkstäderna och annat språkstöd.

Studiesocionom

Individuellt stöd, handledning och samtal med låg tröskel.

Har du frågor eller tankar t.ex. om dina uppgifter i studierna, vill du ha hjälp med att få uppgifter gjorda, känner du dig ensam, vet du inte vart du ska vända dig, eller något annat. För att få hjälp och stöd kontakta studiesocionom Erika Nyström, erika.nystrom@arcada.fiKontaktuppgifter och information om tidsbokning för samtalsstöd.

Studievägledare och specialpedagog

Behöver du prata konfidentiellt med någon och få hjälp med t.ex motivation, att komma igång med olika uppgifter, öva på din tids-och stresshantering eller har du något som försvårar din inlärning eller dina studier?

Kontaktuppgifter och information om tidsbokning till studievägledare och specialpedagog.