Arcada avråder sina studenter från att åka utomlands för utbyten och utlandspraktikperioder som är kortare än 3 månader i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Denna avrådan gäller tillsvidare och fram till höstterminen. Läs mer om rekommendationen utfärdad av Institutet för Hälsa och Välfärd här

Om du planerar åka utomlands för att avlägga en utbytesperiod eller utlandspraktikperiod ska du registrera dig via Arcadas MoveOn-portal.