Regeringens restriktioner som presenterades 26.1 fortsätter som tidigare. Därför fortsätter även Arcadas anvisningar för att förhindra smittspridning att gälla hela period 3, det vill säga fram till 21.3. 

Campus fortsätter under perioden vara stängt för utomstående och all undervisning sker på distans med vissa undantag för nödvändig kontaktundervisning. Läs Arcadas anvisningar för att förhindra smittspridning här. 

Det globala och europeiska pandemiläget har under januari inte förbättrats. Hotbilden från de nya virusvarianterna är tydlig. I Finland har än så länge rätt få fall av de muterade varianterna spridit sig, men regeringen har lagt upp planer för det fall att situationen blir värre också i Finland. Vi ser alltså ingen snabb förbättring i coronaläget med uppluckrade restriktioner förrän vaccinerna nått tillräckligt många. 

Nationellt finns som sagt en beredskap att skärpa restriktionerna vid behov, och Arcadas ledning följer hela tiden aktivt med utvecklingen. Ifall nya nationella eller regionala restriktioner träder i kraft så uppdateras också våra anvisningar genast. Följ med Start för uppdateringar om läget.