Från och med 1 januari 2021 har du som är yrkeshögskolestudent tillgång till Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) hälsovårdstjänster. Läs mer om förändringen i studenthälsovården här.

Hälsovårdsavgiften för vårterminen ska betalas till FPA senast 31.1. Notera att ingen faktura skickas ut, utan du som studerar ska betala avgiften på eget initiativ via FPA:s webbplats.  Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen tillkommer en dröjsmålsavgift.

Aktuell information om hälsovårdsavgiften för högskolestudenter och om hur den betalas finns på FPA:s webbplats.