Lunchrestaurangen vid Arcada håller stängt till 31.1. I slutet av januari görs en ny lägesbedömning.

Studentlunch kan i januari fås vid t.ex. Diak och vid några av Unicafés verksamhetsställen, bland annat i Gumtäkt (även take away).