De finländska yrkeshögskolorna har godkänt ett gemensamt program för hållbar utveckling och ansvar där Arcadas nya studieplaner, forskning, nya strategi och Green Office-verksamheten har sin självklara plats. 

Yrkeshögskolornas gemensamma program baseras på de mål för hållbar utveckling som FN godkände år 2015. Målet är hållbara, ansvarsfulla och koldioxidneutrala yrkeshögskolor med sikte på 2030. Fokuset i programmet är att stärka yrkeshögskolornas ekologiska handavtryck. I praktiken betyder det att högskolan via utbildning och forskning aktivt söker sätt att bidra till hållbar utveckling och till att minska koldioxidavtrycket. 

Läs hela nyheten om hållbarhetssamarbetet på arcada.fi. Extern länk 

Yrkeshögskolornas gemensamma program för hållbarhet hittar du här. Extern länk