Arcada har utsett Mikael Paronen till sin andra affilierade forskardocent. Mikael fortsätter sitt värdefulla engagemang för högskolan inom ramen för den nya rollen. 

Mikael har tidigare fungerat som prefekt för institutionen för Energi och miljöteknik. Han har aktivt jobbat för en utveckling av FUI-verksamheten vid Arcada och var den första som hämtade ett projekt finansierat av Finlands Akademi till högskolan. Under sin tid på Arcada har han också utvecklat u-värdesmätaren som är banbrytande på sitt område. Utöver arbetet med u-värdesmätaren innehar han flera patent både inom plast och energi. 

Framöver kommer Mikael att helhjärtat fokusera på sin egen forskning och innovationsverksamhet. Genom sin roll som affilierad forskardocent kommer han fortsättningsvis vara nära anknuten till högskolan och spela en viktig roll för högskolans FUI-verksamhet.  

- Som rektor är jag ytterst glad att Mikael vill knyta sig till högskolan på det här sättet då han nu går vidare mot nya utmaningar. Hans forskning och utvecklingsarbete har haft en stor betydelse för utvecklingen av de tekniska utbildningarna vid Arcada, och vi ser fram emot att fortsätta samarbetet under nya former, konstaterar Mona Forsskåhl 

Tidigare i somras utsågs Nathalie Hyde-Clarke till Arcadas första affilierade forskardocent och Anne Söderlund utsågs under hösten till högskolans första affilierade professor. Genom att knyta centrala personer till högskolan kan vi utveckla det vetenskapliga utbytet på flera nivåer.