Med anledning av den accelererande smittspridning i huvudstadsregionen, vilket betyder att Helsingfors nu befinner sig i fasen för samhällsspridning, har regeringen 26.11 publicerat nya bestämmelser och riktlinjer. I linje med de nya anvisningarna uppdaterar nu också högskolan sina anvisningar för de kommande veckorna, 30.11—15.12. 

Vi stramar åt bestämmelserna i hopp om att kunna upprätthålla den allra nödvändigaste verksamheten på campus. Enbart genom att nu verkligen fokusera på det mest avgörande kan vi förhoppningsvis undvika en utbredd samhällssmitta och total stängning av campus. 

Fram till 15.12.2020 gäller följande: 
  • Campus stängs för alla utomstående. Enbart Arcadas egna studenter och personal har tillträde till huvudbyggnaden och övriga undervisningsutrymmen. I praktiken betyder det att snurrdörrarna vid huvudingången stängs och enbart studenter och personal med egen nyckel kommer in i byggnaden. Arcadahusets öppettider med egen nyckel är vardagar kl. 7-21.00 samt helger (med begränsat tillträde till utrymmen) kl. 9-17.30.

  • All undervisning sker på distans. Närundervisning kommer om möjligt skjutas upp eller undantagsvis flyttas på distans. Undantag som kan genomföras på campus är tentamina och övningar som är kritiskt nödvändiga för studenterna för att de ska kunna slutföra sina studier, kunna genomföra praktik under följande period eller för att undvika att studenternas studier fördröjs med en hel period. Också för dessa undantag begränsas alla grupper till 10 personer (9 studenter + en lärare/övervakare) och munskydd ska användas om inte särskilda skäl hindrar det. Du som har inbokad närundervisning kommer att få detaljerade anvisningar av kursansvariga. 

  • Vi uppmanar er studenter att under den här tiden minimera er vistelse på campus. Biblioteket kommer ändå att vara tillgängligt för utlåning.  

  • Observera också att lunchrestaurangen försöker hålla öppet, men serverar bara take-away-portioner. Take away-lunchen serveras åtminstone fram till 8.12. Maten säljs kl. 11:30-13. Undvik alltid folksamlingar och köbildning kring lunchrestaurangen och torgen. 

Dessa nya bestämmelser kompletterar de tidigare anvisningar som getts för hösten. Genom dessa nya åtgärder vill högskolan trygga en säker studie- och arbetsmiljö. Som högskola vill Arcada bidra till att hejda smittspridningen i hela samhället. Därför måste var och en bära sitt personliga ansvar och göra vad hen kan för att begränsa smittspridningen.  

Men vi uppmanar er alla att fortsätta hålla kontakt med oss och med varandra, och att ta hand om er själva och varandra - också om det nu måste ske mest över våra digitala kanaler.  

Under fredagen publicerade huvudstadsregionens corona-koordineringsgrupp sina egna restriktioner och Arcadas anvisningar är i linje med dem. Högskolans ledning följer hela tiden aktivt med läget.