Huvudstadsregionens corona-koordineringsgrupp sammanträder under torsdagen med anledning av den ökande smittspridningen i området för att besluta om nya restriktioner och anvisningar. Arcada följer aktivt läget och kommer att publicera mer information för studenter här på Start på fredagen. Också de nya anvisningarna kommer att säkerställa att alla studenter har möjlighet att genomföra sina studier.

Vi jobbar alla tillsammans för att få hålla campus öppet och vår verksamhet där igång i mån av möjlighet. Med anledning av den negativa utveckling som skett i huvudstadsregionen vill vi som högskola aktivt jobba och bidra till att smittspridningen inte ytterligare förvärras.

De anvisningar högskolan har publicerat hittills ligger inom ramen för de allmänna riktlinjer och bestämmelser som har utfärdats. Då de nya besluten gällande situationen i huvudstadsregionen publiceras kommer också högskolans anvisningar att ses över. Följ därför aktivt med den information som publiceras på Start för att hålla dig uppdaterad om läget.

Alla nyheter som berör pandemin hittar du samlade här.