Smittspridningen i huvudstadsregionen har under andra halvan av november gått från accelerationsfasen till spridningsfasen och risken finns att läget blir värre under de kommande veckorna. Det är därför viktigare än tidigare att var och en av oss inom Arcada tar sitt ansvar för att minska risken för smitta. Vi behöver vara försiktiga och följa Arcadas anvisningar och rekommendationer. 

Högskolans tidigare rekommendationer följer redan de nya bestämmelser och rekommendationer som myndigheterna gav den 19-20.11, och är på vissa punkter ännu strängare. Trots det preciserar högskolan nu våra bestämmelser enligt följande: 

  • Den maximala gruppstorleken i all undervisning på campus är 20 personer fram till 6.12.  

  • Undervisningen i Arcadahallen ska undvika lagsporter med närkontakt. 

  • Vi påminner om att avstånd ska hållas i alla lägen. Undvik köbildning och folksamlingar exempelvis vid lunchtid. 

  • Munskydd rekommenderas starkt för alla som besöker campus. Du kan gärna använda egna munskydd. Arcada har också lånemunskydd för undervisningstillfällen som ska lämnas tillbaka till läraren igen genast efter tillfället.  

Vi fortsätter med distansundervisningen också under vårterminen, med undantag för sådana obligatoriska övningar, simuleringar och labbarbeten som kräver närvaro på campus. Högskolan följer dock kontinuerligt med epidemiläget och justerar sina anvisningar och restriktioner i enlighet med det. Vid frågor gällande dina studier kan du alltid kontakta amanuensen vid din institution. 

Kom också ihåg de tidigare anvisningarna om handhygien, avstånd, och om att stanna hemma om du har symtom som antyder COVID-19. Repetera gärna höstens anvisningar som finns här. 

Ta hand om er själv och varandra!