Grafisk bild som meddelar att hälsovårdstjänsterna förädras 1.1.
Yrkeshögskolornas studerandehälsovårdstjänster från och med den 1 januari 2021

Från och med 1 januari 2021 producerar Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) studerandehälsovårdstjänster för alla högskolestuderande. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande betalas till FPA. 

Rätt till SHVS tjänster har de närvaroanmälda studerande som avlägger

  • yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen
  • lägre eller högre högskoleexamen. 

Utbytesstuderande, studerande som studerar vid öppna högskolan eller som deltar i uppdragsutbildning har inte rätt till SHVS tjänster.

Du kan läsa mer om studerandehälsovårdstjänsterna på Studenternas hälsovårdstiftelses webbplats Extern länk.

Hälsovårdsavgift för högskolestuderande fr.o.m. 1.1.2021

Från början av 2021 betalar de studerande som har rätt till SHVS tjänster hälsovårdsavgiften till FPA. Ingen faktura skickas ut, utan de studerande ska betala avgiften på eget initiativ. 

Avgiften betalas första gången till FPA för vårterminen 2021. Hälsovårdsavgiften kan betalas via FPA:s e-tjänst från och med december 2020. Universitetsstuderande betalar avgiften för höstterminen 2020 till studentkåren.

Aktuell information om hälsovårdsavgiften för högskolestuderande och om hur den betalas finns på FPA:s webbplats Extern länk.

 

Hälsovårdstjänster vid Arcada fram till årsskiftet

Helsingfors stads studerandehälsovårdstjänster för studerande vid yrkeshögskolor upphör den 31 december 2020, då studerandehälsovårdstjänsterna överförs till SHVS från och med början av 2021.

De elektroniska formulär för hälsoundersökningar som finns i e-tjänsterna har tagits ur bruk den 1 november 2020, så att hälsovårdarna hinner behandla och besvara de formulär som redan kommit in och tillgodose eventuella servicebehov före årsskiftet.

Fram till 15.12.2020 kan du vid behov kontakta Arcadas egen hälsovårdare. Från och med början av 2021 ska du i stället kontakta SHSV Extern länk

 

Helsingfors stads studerandehälsovård,

Hälsovårdare på Arcada

Tessa-Maria Puolakka