Bästa studerande och personal vid läroanstalt,

Det har konstaterats coronavirussmitta hos en person som har varit på plats i utrymmen i Yrkeshögskolan Arcada 6.11.2020 och 12.11.2020. Inte alla studenter och personal på läroanstalten är exponerade. De personer som kan ha exponerats i nära kontakt har personligen underrättats av myndigheterna. Smittorisken är liten för andra personer som har varit på läroanstalten.

Alla bör ändå kontrollera sitt hälsotillstånd under epidemin. Om även lindriga symptom som tyder på coronavirus uppenbarar sig, bör man söka sig till coronavirustest och stanna hemma. Typiska symptom på coronavirus är feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt förlust av lukt- och smaksinnet. Vuxna och unga över 16 år med personliga bankkoder kan boka en tid för coronavirustest genom att göra en symptombedömning på webben i www.omaolo.fi.

För helsingforsare under 16 år kan man göra tidsbeställningsbegäran för coronavirustest via hälsostationens chattbot  (www.hel.fi/terveysasemat). Tidsbeställningsbegäran behandlas varje dag kl. 8-18. Bekräftelsen om tidsbeställningen skickas som textmeddelande.

Helsingforsare och vårdnadshavare till minderåriga helsingforsare kan boka tid för coronavirustest också genom att ringa coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8-18). Då coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen som tyder på coronavirus är lindriga ska du vänta till nästa dag.

Invånare i andra kommuner i Nyland kan själv göra en symptombedömning och boka tid för coronavirustest på webben https://koronabotti.hus.fi/. Invånare utanför kommuner i Nyland bör kontakta hälsovården i sin egen kommun för att testa sig.

Personalen kan även kontakta företagshälsovården.

Ifall du får symtom kan du återvända till läroanstalten först då coronavirustestet är negativt och du är symtomfri.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att man använder ansiktsmask vid högskolor. Läroanstalterna i Helsingfors följer de givna anvisningarna för bekämpning av coronaviruset.

Vänligen

Överläkare Sanna Isosomppi

Smittspårare Sampo Sorvisto

Epidemiologiska verksamheten, Helsingfors stad

Rektor Mona Forsskåhl, Yrkeshögskolan Arcada