Institutet för hälsa och välfärd har delat in smittspridningen av COVID-19 i olika faser. Arcada följer de regionala rekommendationerna för respektive fas och uppdaterar anvisningarna alltid då det är nödvändigt.

Just nu befinner sig Helsingforsregionen i accelerationsfasen av smittspridningen. För Arcadas del betyder det att anvisningarna för hösten med anledning av coronapandemin är lämpliga, inte för mycket begränsande och fortsätter att gälla. Som det nu ser ut kommer Arcadas hybridmodell för undervisningen och all övrig verksamhet dessutom att fortsätta ännu under period tre och fyra. Om smittläget i regionen ändras agerar Arcada naturligtvis enligt det och uppdaterar sina anvisningar.

Vi påminner också om att varje individ bär ett ansvar för sitt eget agerande och för att bidra till en trygg studiemiljö. Om vi alla följer de anvisningar som ges kan vi bäst trygga den nödvändiga verksamheten på campus.

Kom ihåg de centrala anvisningarna:

  • Kom inte till campus om du har symtom typiska för covid-19.
  • Alla föreläsningar sker på distans. Praktiska övningar, labbarbete och övriga aktiviteter som kräver närvaro kan ordnas på campus i mindre grupper.
  • Använd munskydd när du rör dig på campus och särskilt då tillräckligt säkerhetsavstånd (1,5–2 m) inte kan hållas.
  • Ta ansvar för god hand- och hosthygien.

Läs gärna om anvisningarna för hösten och rekommendationen om användning av munskydd.