Repetera gärna anvisningarna för hösten 2020 med anledning av coronapandemin.

Smittsmyddsmyndigheterna har bedömt att Arcadas anvisningar är tillräckliga och fungerande – förutsatt att de följs. Om alla (studenter, lärare och gäster) verkligen följer dem tillsammans med den nya starka munskyddsrekommendationen kan vi räkna med att fortsätta hålla campus öppet - men om vi inte lyckas följa dem ökar risken för att vi blir tvungna att avbryta undervisningen på campus.

Om du konstateras smittad

Om du testar positivt för COVID-19 och har vistats på campus ska du omedelbart kontakta amanuensen vid din institution. Amanuensen för saken vidare till rektor som kontaktar smittskyddsmyndigheterna.

Uppdaterade reseanvisningar

Högskolans reseanvisningar följer från och med måndagen den 5.10 de nationella anvisningarna med THL:s så kallade trafikljusmodell.

  • Vi rekommenderar starkt att du som student avstår från alla icke-nödvändiga resor utomlands i höst, med undantag för resor till länder som är gröna i trafikljusmodellen. 
  • Om du åker utomlands till ett land som inte är grönt i trafikljusmodellen ska du försätta dig i två veckors frivillig karantän efteråt och inte besöka campus under den tiden.  
  • Också Arcadas personal och gäster följer de nationella anvisningarna.

THL:s trafikljusmodell hjälper dig att bedöma risken för coronasmitta i anslutning till utlandsresor och delar upp länderna i tre kategorier: i den gröna klassen är risken för smitta inte betydligt högre än i Finland, medan resor inte rekommenderas till länder i den röda och gråa klassen.

Läs mer om modellen och se de senaste trafikljusen här. Notera att modellen uppdateras varje vecka. Läs Gränsbevakningsväsendets anvisningar om resor här.