Institutet för hälsa och välfärd har 24.9 uppdaterat sin rekommendation om användningen av munskydd. Den uppdaterade rekommendationen omfattar också högskolor under epidemins så kallade upptrappningsfas. 

Helsingfors befinner sig enligt HUS redan i epidemins upptrappningsfas och Helsingfors stad informerar inom de närmaste dagarna mera om sina uppdaterade rekommendationer. Av den orsaken rekommenderar vi från Arcadas sida att du från och med idag, fredag den 25.9, använder munskydd då du rör dig på campus i alla situationer då det är möjligt. Genom att använda mask och endast ta av den i situationer då det är nödvändigt och tryggt, kan vi fortsätta vår verksamhet på campus. 

Den viktigaste säkerhetsåtgärden är fortfarande att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd och komma ihåg att tvätta händerna, men en korrekt användning av munskydd minskar risken för smittspridning. 

Läs mera om den uppdaterade rekommendationen och hur man använder munskydd på rätt sätt.