Flera coronavirusinfektioner har upptäckts vid yrkeshögskolan Arcada under den senaste veckan. Personer som exponerats i nära kontakt har kontaktats av Helsingfors stads epidemiologiska verksamhet och har försatts i karantän. 

Studenter och personal som har besökt Arcadas campus kan ha utsatts för en coronavirusinfektion och uppmanas att övervaka sitt hälsotillstånd mycket noga de närmaste två veckorna och söka sig till testning omedelbart om symtom uppstår, även milda sådana, och stanna hemma i väntan på resultatet. Nära kontakt, särskilt med äldre och personer i riskgrupper, rekommenderas att undvikas tills ett negativt testresultat uppnås och symtomen har gått över. Att använda ansiktsmask minskar risken för infektion i situationer där det inte är möjligt att säkerställa att säkerhetsavstånden upprätthålls. 

Symtom på coronavirusinfektion inkluderar feber, hosta, huvudvärk, muskelsmärta, ont i halsen, rinnande näsa, andfåddhet, förlust av luktsinne eller smak, illamående, diarré och onormal trötthet. 

Bedömningen av coronavirussymptom kan utföras på www.omaolo.fi. Omaolo-tjänsten ger instruktioner och råder dig vid behov att boka en tid för ett coronavirustest. Helsingforsbor får också hjälp av coronavirusrådgivningen på 09310 10024 (varje dag från 8 till 18). Invånare i andra kommuner kan kontakta hälso- och sjukvården i deras område om de upplever symtom på coronavirus. Rapportera också det positiva resultatet per telefon till Helsingfors epidemiologiska verksamhet. 

Vi rekommenderar att du använder appen Coronablinkern. Den kan laddas ner till din telefon på https://koronavilkku.fi/. Coronablinkern meddelar inte om exponeringssituationer som skett före installationen. Om du använder Coronablinkern och får ett meddelande om exponering, följ instruktionerna i applikationen.

 

Epidemiologiska verksamheten 

Helsingfors stad