Illustration av Arcadas strategi 2030

Arcadas strategi med sikte på 2030 är nu lanserad. Strategin, som går under namnet  Arcada i framkanten – vi sätter bildning i arbete för ett givande och hållbart liv, tillämpas i sin helhet från och med 2021. 

Arcadas vision enligt den nya strategin är att vara en drivande svenskspråkig utbildningsaktör i ett mångkulturellt samhälle. Verksamhetsmiljön ska baseras på jämlikhet och jämställdhet, öppenhet och trovärdig kvalitet. 

Det här är några av högskolans mål med sikte på 2030: 

  • Samtliga utbildningar erbjuder möjlighet till projektarbete i samarbete med högskolans samarbetspartners i Helsingforsregionen 

  • Inom samtliga utbildningar är det möjligt att delta i nordiska nätverk 

  • Högskolan har minst fem samnordiska forsknings- och utvecklingsprojekt där studenter kan delta och där doktorandutbildning är möjlig för Arcadas alumner 

  • Alla utbildningar bereder för ett arbetsliv där tekniska, digitala och autonoma system hör till arbetsprocesserna 

  • De tekniska utbildningarna bidrar till och samverkar med högskolans samtliga utbildningsområden 

  • Högskolan erbjuder livslångt karriärstöd genom t.ex. vägledning och kompetensutveckling. 

Se en illustration av stragin som bilaga.