Arcadas campus öppnades igen 3.8, men en stor del av verksamheten fortsätter på distans. Högskolans säkerhetsteam, under ledning av rektor, gjorde en ny lägesbedömning 14.8. De uppdaterade anvisningarna beaktar de nya nationella rekommendationer regeringen givit.  

Utgående från en omfattande riskbedömning och i ljuset av den senaste tidens utveckling av smittspridningen i samhället kommer campus att fortsätta vara öppet - om inte myndigheterna besluter annat. Det är viktigt att alla nu följer de uppdaterade riktlinjerna som är i kraft tillsvidare. Bara på det sättet kan vi minimera smittriskerna och fortsätta hålla campus öppet.  

Undervisning  
 • Kom inte till campus och närundervisning om du har symtom som tyder på COVID-19! 

 • Samtlig undervisning i föreläsningsform ordnas online för att undvika att större grupper samlas på campus samtidigt. 

 • Praktiska övningar och grupparbeten kan ordnas på campus då det har ett klart mervärde för undervisningen. Under dessa övningar ska alla säkerhetsföreskrifter följas. 

Studieärenden i C3 
 • Korridoren till C3 kommer undantagsvis att hållas låst. 

 • Studieärenden sköter sin mottagning från och med 24.8 i D2. 

 • Övrig mottagning enligt överenskommelse. 

Fysisk handledning och övrig mottagning (se också avsnittet om Utrymmen)  
 • Handledning och mottagning på campus genomförs med beaktande av säkerhetsavstånd och god handhygien. Mottagningstiderna kan avvika från det normala.  

 • Boka tid på förhand!

 • Många ärenden går att sköta på distans. 

 • Kom inte till campus om du har symtom i luftvägarna. 

Smittspårningsapp 
 • Vi rekommenderar att du tar i bruk den nationella smittspårningsappen så fort den finns tillgänglig för allmänheten. 

Användning av munskydd 
 • Då du deltar i undervisning/labbövningar/grupparbeten på campus och det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd (1,5–2 m) ska du använda munskydd. 

 • Om du använder kollektivtrafik då du tar dig till campus rekommenderar vi att du använder munskydd.  

 • Vi rekommenderar också att du införskaffar egna munskydd, men tvättbara låneskydd kommer att finnas tillgängliga för närundervisning.  

 • Försäkra dig om att du vet hur man använder munskydden korrekt. Se gärna THL:s video. Extern länk

Resor 
 • Vi rekommenderar starkt att du avstår från alla icke-nödvändiga resor utomlands i höst. 

 • Om du åker utomlands ska du försätta dig i två veckors frivillig karantän efteråt och inte besöka campus under den tiden.  

Symtom  
 • Kom inte till campus om du har symtom typiska för covid-19. 

 • Om du får symtom typiska för covid-19 medan du är på campus ska du omedelbart åka hem. Använd gärna OmaOlo-tjänsten Extern länk för att bedöma dina symtom, få vidare direktiv och boka tid till test via tjänsten. 

 • Om du kommer i kontakt andra på campus som visar symtom ska du aktivt uppmana dem att söka sig hem och till test.  

 • Försäkra dig om att använda munskydd då du söker dig hem för att minimera smittspridningen i t.ex. kollektivtrafiken. 

 • Om du efter negativt testresultat eller du konstaterats ha antikroppar ännu har lindriga symtom kan du vid behov besöka campus och delta i närundervisning. 

 • Om någon i samma hushåll som du uppvisat symtom och inväntar testresultat ska du studera helt på distans tills hen fått ett negativt testresultat. Om resultat är positivt ska du följa myndigheternas anvisningar om karantän.    

Utrymmen  

Öppettiderna för campus återgår till det normala (vardagar kl. 7.00-21.00, veckoslut kl. 9-17.30 med egen flexnyckel) för att möjliggöra tidsmässig spridning av aktiviteter på campus.

Infon håller öppet vardagar 9-15. Efter klockan 15 är infon bemannad av en Securitas-vakt.

För alla aktiviteter på campus ska följande säkerhetsföreskrifter följas: 

 • Säkerhetsavstånd – håll alltid tillräckligt avstånd till personer i samma utrymme (1,5–2 m). 

 • God handhygien – handtvätt alltid då man anländer till campus och ofta under dagens lopp. Handdecinficeringsmedel finns utplacerat på campus och ska användas alltid då handtvätt inte är möjligt. 

 • Hosthygien – hosta och nys alltid i armvecket. 

 • Alla rum får utnyttjas till högst 40% av deras normala kapacitet.  

 • Munskydd används alltid då tillräckliga säkerhetsavstånd inte går att hålla. 

Lunchrestaurangen 
 • Håller öppet kl. 7.30-15.00, lunchservering kl. 10.45-13.00. 

 • En av toaletterna intill restaurangen kommer att reserveras för handtvätt. 

 • Sträva gärna efter att äta lunch utanför rusningstid och undvik köbildning. 

 • Strävan är att garantera en timmes lunchpaus (11.30-12.30) för alla som deltar i närundervisning under dagen. 

 • Antalet sittplatser på torgen kommer att vara färre för att garantera möjlighet att hålla avstånd. 

 Allmänna utrymmen, grupprum, biblioteket och utrustning 
 • Undvik folksamlingar och köbildning. 

 • Använd i första hand trapporna då du rör dig i huset. Undvik hissarna speciellt om det blir trångt. 

 • Kom ihåg att hålla avstånd också då du jobbar i biblioteket, grupprum eller datorsalar på campus. Putsa utrustning (t.ex. keyboard) innan du börjar använda den. 

Arcadahallen (högskolans verksamhet i hallen) 
 • Inga kontaktsporter i undervisningen under period 1. 

 • Bastun avstängd under undervisningstid. 

 • Testlabbet stängt till slutet av september. Testlabbet är fr.o.m. 1.10 öppet för vissa undervisningssituationer - kontakta din lärare för mera information.

 • Gymmet används enbart under lärarnas övervakning under period 1.