Enligt regeringens beslut ska högskolorna öppna sina campus från och med 14.5. På Arcada återupptar vi verksamheten på campus i faser och följer regeringens rekommendationer. Vårterminens undervisning slutförs som distansundervisning och personalen fortsätter att jobba på distans. Läs bestämmelserna för varje fas här nedan. 

De planerade faserna och principerna justeras vid behov ifall nya nationella restriktioner införs eller anvisningar ges. Compass Group, som sköter vår studentrestaurang, öppnar inte förrän i augusti. 

Vi påminner om att fortsättningsvis måna om din handhygien och att man under inga omständigheter får komma till campus med förkylningssymtom. Alla som tillhör en riskgrupp eller har personer i samma hushåll som tillhör någon riskgrupp uppmanas vara extra uppmärksamma och helt undvika att komma till campus så länge smittrisken är överhängande. 

Fas 1: 14.5–30.5 

OBS! Restriktioner som är i kraft: högst 10 personer får vistas på samma plats.

  • All undervisning fortsätter på distans terminen ut. 

  • Personalen fortsätter jobba på distans. 

  • Du som student har ännu inte tillträde till campus. 

Fas 2: 1.6–10.7 

OBS! Restriktioner som är i kraft: högst 50 personer får vistas på samma plats.

  • Sommarkurser arrangeras på distans. Om du anmält dig till en sommarkurs kommer du att få närmare anvisningar av den kursansvariga om detaljerna. 

  • Biblioteket öppet varje måndag kl. 14-17.30 för utlåning och retur av material. Kontakta biblioteket senast fredagen innan via E-post: biblioteket@arcada.fi för att kunna besöka biblioteket. Ring 0294 282 690 för att bli insläppt.  

  • Om du behöver tillträde för att slutföra ditt slutarbete eller annat projekt kontakta din handledare eller den kursansvariga läraren. 

SOMMARSTÄNGT 13–31.7 
Fas 3: 1.8–31.8 
  • Campus öppet för både studenter och personal. 

  • Kolla Start för uppdaterad information innan du besöker campus. 

  • Vi rekommenderar att du besöker campus endast då du har uppgifter som inte kan skötas på distans. 

  • Biblioteket öppet från 10.8. Självbetjäning kl. 7.00-21.30, personal på plats kl. 10-16.