Studerandehälsovårdens tjänster är tillgängliga även under undantagstillståndet och vid alla läroanstalter. Hälsovårdarna når du i första hand per telefon eller genom våra e-tjänster. Du kan också via e-post lämna en begäran om att bli kontaktad.

I första hand sköts mottagningarna genom telefon- och e-tjänsterna, som hälsovården använder för att besluta om ett eventuellt besök. Våra e-tjänster finns på adressen https://www.hel.fi/sote/sv/tjanster/e-tjanster/studenthalsovardens-e-tjanster/ Extern länk  

Studerandehälsovårdens centraliserade tjänster finns på Mechelingatan 46 A, vån. 4.
Ring oss innan du kommer: Centraliserade tjänster, tfn 050 310 5547.

Vid vårt centraliserade verksamhetsställe erbjuds följande tjänster:

  • brådskande undersökningar för smitta samt vaccineringar
  • stöd vid mentalvårdsfrågor
  • preventivmedel och akut preventivmedel
  • hälsogranskningar för uppbådspliktiga för försvarsmakten och kontroll av personer som beordrats en ny hälsogranskning

Vill du kontakta Arcadas psykiatriska sjukskötare Viveka Eriksson kan du kontakta henne via E-post: viveka.eriksson@arcada.fi eller 040 336 0188. Du kan träffa henne på distans eller för en pratstund under en promenad utomhus.