För att på bästa sätt trygga möjligheterna för dig som student att genomföra dina studier fortsätter verksamheten på Arcada normalt tills vidare. Arcada håller tills vidare campuset öppet i enlighet med myndigheternas anvisningar och i linje med yrkeshögskolornas gemensamma beslut. En del av Arcadas kurser kan genomföras på distans (online) i de fall det är möjligt och smidigt. Om det blir aktuellt för dina kurser får du mejl av kursens examinator. 

Kom ihåg att alltid ta andra studenter och personal i beaktande genom att tvätta händerna regelbundet, stanna hemma om du har förkylningssymtom och följa övriga allmänna anvisningar för att minska smittspridning. På det viset skyddar du i synnerhet personer i riskgrupper (gravida, äldre eller personer med grundsjukdom som diabetes, astma eller hjärt- och lungsjukdomar, personer med nedsatt immunförsvar eller närstående till personer med nedsatt immunförsvar) för att utsättas för eventuell smitta. 

Praktik 

Om du just nu befinner dig på praktik ska du slutföra praktiken som planerat, men var noggrann med att följa praktikplatsens bestämmelser och Institutet för hälsa och välfärds riktlinjer. Det samma gäller om du snart inleder en praktikperiod. Målet är att studierna kan framskrida planenligt. Om praktikplatsen stänger eller avbryter din praktik ska du genast kontakta din amanuens (se kontaktuppgifter här). 

Praktik inom social- och hälsovård 

Varje sjukvårdsdistrikt har egna riktlinjer gällande praktik. Arcada för en aktiv dialog med distrikten och vi följer i alla lägen deras bestämmelser. 

Följ aktivt med uppdateringar gällande coronaviruset (covid-19) på Start och i din e-post.