Tills vidare fortsätter verksamheten på Arcada i vanlig ordning, men vi tar inte emot gäster (t.ex. gästföreläsare) från utlandet och alla inom personalen som vistats utomlands jobbar 14 dagar på distans när de återvänder hem. Vi uppmanar också alla, både studenter och personal, med förkylningssymtom att stanna hemma och vid behov kontakta hälsovården. 

Högskolan har beredskap att sköta undervisningen på distans vid behov. Du som student blir informerad per e-post om det blir aktuellt för dig. Följ aktivt med din e-post och corona-sidan på Start dagligen för nya uppdateringar.  

I strävan att skydda de som tillhör riskgrupper för viruset (äldre personer, de som lider av en eller fler grundsjukdomar) jobbar myndigheterna för att minimera och fördröja smittspridningen. Det hör till vårt gemensamma ansvar att jobba för att minimera smittspridningen. 

Högskolan har en krisgrupp som träffas dagligen för en genomgång av läget. Vi följer utöver myndigheternas anvisningar också aktivt med utvecklingen i övriga Norden. Framöver kommer informationen på den här sidan att uppdateras dagligen. 

Förkylningssymtom 

Om du har förkylningssymtom: stanna hemma och sköt om dig, tills du återhämtat dig - åtminstone tills du är helt feberfri. Håll gärna kontakt med någon närstående, kamrat eller lärare online eller per telefon. Sjukdom eller karantän betyder inte att man behöver isolera sig socialt. 

Resor 

Om du återvänder från resa utomlands ska du studera på distans hemifrån i 14 dagar. Kontakta din amanuens omedelbart för att komma överens om nödvändiga arrangemang: 

 

Enoksson, Maria / Hälsa och välfärd: 0294 282 572, maria.enoksson@arcada.fi  

 • Utbildningar: Ergoterapi, Fysioterapi, Idrottsinstruktör, Socionom, Hälsofrämjande (HYH), Det sociala området (HYH) 

Falcao, Elina / Energi- och materialteknologi: 0294 282 581, elina.falcao@arcada.fi  

 • Utbildningar: Energi- och miljöteknik, Process- och materialteknik, Materials and Processing Technology 
    

Genberg, Camilla / Ekonomi och affärsanalys: 0294 282 672, camilla.genberg@arcada.fi  

 • Utbildningar: Företagsekonomi, International Business, Informationsteknik, International Business Management (HYH), Big Data Analytics (HYH) 
    

Löv, Monica: 0294 282 568, monica.lov@arcada.fi  

 • Utbildningar: Film och media, Kulturproducent, Media Management (HYH) 
    

Åkermarck, Erica: 0294 282 809, erica.akermarck@arcada.fi  

 • Utbildningar: Barnmorska, Förstavårdare, Hälsovårdare, Sjukskötare, Nursing 

 

Med hänvisning till det samhällsansvar vi har och i enlighet med regeringens rekommendation avråder Arcada starkt också från alla privata utrikesresor. 

  

Familjemedlem som återvänder från utlandet 

Om du har en familjemedlem eller annan som du delar hem med, som återvänder från resa utomlands och som uppvisar förkylningssymtom ska du studera på distans 14 dagar eller tills hen testats och fått resultat. 

Om du har en familjemedlem eller rumskamrat som återvänder från en resa och är symtomfri måste du inte studera på distans.