Högskolans ledning följer aktivt utvecklingen av Corona-viruset (Covid-19) och uppdaterar som bäst de beredskapsplaner som behövs. Arbetet inbegriper en aktiv dialog med studerandehälsovården samt bevakning av myndighetsanvisningar som vi får från Institutet för hälsa och välfärd och ministeriet. Vår primära uppgift är att minimera smittospridningen och jobba för att försäkra oss om att Arcadas verksamhet störs så lite som möjligt.

Uppdatering 10.3:

Arcada avråder alla resor som inte är nödvändiga. Alla prakitkperioder och utbyten utomlands ska rapporteras till international@arcada.fi.

Misstänker du att du smittats av Coronavirus ska du göra följande:

 1. Om du misstänker smitta (du har varit i kontakt med en person som fått smittan och du har fått feber, hosta eller andningssvårigheter) stanna hemma och kontakta närmaste hälsostation per telefon. Det är den kommunala hälsovården och inte företagshälsovården som organiserar diagnostisering och vård och eventuella andra åtgärder. 
   
 2. Meddela din amanuens per telefon eller mail
   
 3. Vila och sköt om dig

Misstanke om smitta eller karantän

 1. Om någon du delar hushåll med eller annars kommit i närkontakt med någon som smittats av Coronavirus eller är försatt i karantän, stanna hemma och följ samma direktiv gällande karantänen som den smittade/den som försatts i karantän.
   
 2. Meddela din amanuens per telefon eller mail
  • Enoksson, Maria / Hälsa och välfärd: 0294 282 572, maria.enoksson@arcada.fi
   • Utbildningar: Ergoterapi, Fysioterapi, Idrottsintruktör, Socionom, Hälsofrämjande (HYH), Det sociala området (HYH)
 • Falcao, Elina / Energi- och materialteknologi: 0294 282 581, elina.falcao@arcada.fi
  • Utbildningar: Energi- och miljöteknik, Process- och materialteknik, Materials and Processing Technology
    
 • Genberg, Camilla / Ekonomi och affärsanalys: 0294 282 672, camilla.genberg@arcada.fi
  • Utbildningar: Företagsekonomi, International Business, Informationsteknik, International Business Management (HYH), Big Data Analytics (HYH)
    
 • Löv, Monica: 0294 282 568, monica.lov@arcada.fi
  • Utbildningar: Film och media, Kulturproducent, Media Management (HYH)
    
 • Åkermarck, Erica: 0294 282 809, erica.akermarck@arcada.fi
  • Utbildningar: Barnmorska, Förstavårdare, Hälsovårdare, Sjukskötare, Nursing

Hur undviker vi smitta – vad bör vi alla tänka på?

Tvätta händerna

Som alltid när det är influensasäsong är det viktigt att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten (45 sekunder). Har du inte tillgång till tvål och vatten ska du använda handdesinfektionsmedel.  Vi kommer att införskaffa ett större lager med handdesinfektionsmedel att placera ut i mottagningsrum, block och klassrum. Använd engångshanddukar för att torka händerna. Använd inte gemensamma handdukar.

Ta gärna en titt på Institutet för hälsa och välfärds direktiv om hur handtvätt bör ske: https://thl.fi/documents/533963/1449651/THL_k%C3%A4sienpesuohje_A4_TULOSTE.pdf/93937fd1-9368-e4b8-268b-c37417c454cc?t=1582704876307

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Tilläggsinformation

På Institutet för hälsa och välfärds hemsida uppdateras informationen kontinuerligt https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19.

Nyttig information finns även via följande länkar:

https://minedu.fi/etusivu

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetustoimi-ja-koronavirus-valmistaudu-poikkeustilanteisiin-etukateen

https://www.sttinfo.fi/tiedote/koronavirusneuvonta-helsinkilaisille-kaynnistynyt-maanantaina-2-maaliskuuta?publisherId=60590302&releaseId=69875944

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019