Mona Forsskåhl och Georg Henrik Wrede undertecknar Arcadas och Folkhälsans samarbetsavtal.

Arcada och Folkhälsan ingår ett samarbetsavtal från och med februari 2020. Arcadas nya samarbete med Folkhälsan innebär att det tidigare samarbetet konkretiseras och blir mer omfattande.

Nytt är ett gemensamt fokus på forsknings- och utvecklingssamarbete med Arcadas institutioner. I samarbetsavtalet som är i kraft tills vidare ingår också bland annat idrott och utbildning, och samarbetet kring praktikanter och examensarbeten inom det hälsofrämjande området utvecklas. Under det kommande året ska de specifika samarbetsformerna utformas.

Läs hela pressmeddelandet här.