På Arcada jobbar vi kontinuerligt för att garantera en säker studie- och arbetsmiljö. Genom att försäkra dig om att du vet hur du ska agera i olika situationer stöder du detta arbete. Det är också viktigt att du med låg tröskel rapporterar olika incidenter eller så kallade nära ögat-situationer om du upptäcker sådana i din omgivning. Det gör du via rapporteringsverktyget Incy Extern länk (du kan logga in med ditt vanliga Arcada-id). Du kan göra säkerhetsanmälningar om allt från osakligt bemötande och misstanke om trakasserier till fel i fastigheten som kan orsaka fara.

Den senaste utvärderingen av processerna för att hantera säkerhetsanmälningar har visat att de olika skedena inom processen behöver ses över och förtydligas. Processerna ses som bäst över av högskolans säkerhetsteam under ledning av rektor. Genom att se över processen vill vi säkra att alla anmälningar behandlas utan dröjsmål och att vi utreder de inkomna anmälningarna på jämlikt sätt och med beaktande av de berördas integritet. Medan det här arbetet pågår kan säkerhetsanmälningar göras helt i vanlig ordning.

Läs gärna mera om säkerhet på Arcada.